Jumaat, 9 Disember 2011

Perkataan Vokal Berganding (video)

Lembaran Kerja Pemulihan 5

Lagu-lagu asas mengeja Bahasa Melayu part 6

Lagu-lagu asas mengeja Bahasa Melayu part 5

Lagu-lagu asas mengeja Bahasa Melayu part 4

Lagu-lagu asas mengeja Bahasa Melayu part 3

Lagu-lagu asas mengeja Bahasa Melayu part 2

Lembaran Kerja Pemulihan 4

Lagu-lagu asas mengeja Bahasa Melayu part 1

Lembaran Kerja Pemulihan 3

Lembaran Kerja pemulihan 2

Lembaran Kerja Pemulihan 1

Latihan Pengukuhan

Latihan
View more documents from Ooi Cad Li

Perkataan Diftong dan Vokal Berganding

Jumaat, 2 Disember 2011

Bacaan - Perkataan Digraf

Cuba baca perkataan-perkataan digraf ini.

Sy : syair, syarat, syaitan, syarikat, syak, syawal, syampu, syirik

Kh: khairat, khemah, khidmat, khutbah, khuatir, khat, khas, akhirat, khabar, khalifah, khusus