Selasa, 22 November 2011

kvk + kvkk

Perkataan Digraf

Perkataan dan suku kata KV + KV + KV

Tugas, tanggungjawab dan peranan guru pemulihan

1. PENGENALAN
Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanak-kanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka.
2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut:
2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role )
Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas.
Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti
masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid.
Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun.
2.2 Preskriptif ( Presciptive Role )
2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu.
2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.
2.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik)
2.3.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.
2.3.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu.
2.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role )
2.4.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
2.4.2 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.
2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role )
2.5.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.
2.5.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa
bagaimana mereka membantu demi kepentingan
pembelajaran anak-anak mereka.
3. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
3.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3.
3.2 Membantu guru-guru asas dalam hal:
3.2.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas.
3.2.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.
3.2.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.
3.2.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.
3.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru , ibubapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid.
3.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi:
3.4.1 Laporan prestasi murid.
3.4.2 Latar belakang murid.
3.4.3 Laporan kesihatan murid.
3.4.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan
3.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan. Fail diri murid mengandungi:
3.5.1 Borang Pencalonan.
3.5.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan.
3.5.3 Borang Pengumpulan Maklumat.
3.5.4 Ujian Saringan dan Diagnostik
3.5.5 Lembaran Kerja
3.5.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.
3.5.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.
3.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.
3.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah.

Lagu ABC

Chan Mali Chan

Lagu Bacaan KVKVKV

Mari Menyanyi Lagu Sukukata

Mari Membaca (2)

Mari Membaca

Ahad, 13 November 2011

Perkataan KVKK

Aktiviti Pemulihan

Perkataan KVK
bas

 

jam

kad

pin

beg

 
tin

 
kek

jip

 
cat

 
rel

pam

 
zip

 
gam

pil

 
bot

ros

 
mop

 
pen

 
jet

 
wap

 

Jumaat, 11 November 2011

Pilih perkataan berdasarkan gambar

1
   baju

   bata                                    
   batu
       

               


2
baju
bata
batu

3
baju
bata
batu

4
baju
buku
batu

5
cili
ciku
cucu

6
cuci
ciku
cili

7
buri
duri
dari

8
gari
gusi
gigi

9
juni
guni
kami

10
kari
kaki
kati

11
kayu
kuyu
kita

12
kuba
rusa
kuda

13
ladu
labu
ludu

14
lidi
libi
labi

15
mati
mata
masa

16
mega
maju
meja

17
baku
paku
pasu

18
basu
pusu
pasu

19
raga
rugi
rasa

20
ruti
roti
basi

21
rusa
kura
kuda

22
sadu
sabu
sapu

23
sawi
sayi
suwi

24
situ
siku
dagu

25
subu
susu
sudu

26
sudu
susu
situ

27
tedu
tebu
tepu

28 tea pot
teko
teku
kole

29
tiba
tija
tiga

30
topi
tobi
tupi